Chiếu ngựa gỗ nguyên khối hay nhiều người còn gọi là ngựa ván, phản gỗ hay sập gỗ. Thường được dùng làm sập thờ nơi thờ cúng, ván gỗ dùng ăn cơm hay thay làm ván gỗ, giường ngủ với rất nhiều công dụng đặc biệt trong mọi gia đình. Nhưng không phải là gia đình nào cũng có đủ điều kiện để sở hữu nó.